Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library
Title of the item:

Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na szczególne uzdolnienia : kształcenie uczniów zdolnych, uzdolnionych i utalentowanych


Title :
Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na szczególne uzdolnienia : kształcenie uczniów zdolnych, uzdolnionych i utalentowanych
Authors :
Jabłonowska, Małgorzata.
Contributors :
Głodkowska, Joanna. Redakcja
Subject :
Dziecko zdolne nauczanie Polska
Dziecko zdolne nauczanie
Publication date :
2017
Language :
Polish
Source :
W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 S 195-209
Data provider :
Bibliografia PBW
 
Article
  Go to the source

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process