Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LVIII : Praca zbiorowa

Tytuł:
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LVIII : Praca zbiorowa
Współwytwórcy:
Gala, Sławomir Red.
Ananiewa, Natalia Red.
Sicińska, Katarzyna Red.
Ejsmunt-Wieczorek, Izabela Red.
Jaros, Irena Red.
Biolik, Maria Red.
Czyżewski, Feliks Red.
Cybulski, Marek Red.
Tematy:
Językoznawstwo
Słowa kluczowe:
północno-zachodnie zasięgi dialektalne
fleksja
komunikacja deliberatywna
slawistyka
kultura ludowa
język literacki
wartościowanie
dialekt
regionalna odmiana języka polskiego
A. Radziwiłowski
wariantywność
figura konceptualna
Polacy
toponomastyka
zapożyczenia
kategoria gramatyczna
afiks
frazeologia
norma
fitonimy
stary ukraiński język literacki z XVII w
historia języka polskiego
cechy morfologiczne
polszczyzna północnokresowa
słowotwórstwo ludowe
obrzędowość
język polski
leksykografia
derywacja morfologiczna w dialektach polskich
słownictwo ludowe
wpływ polski
reportaż literacki
chronia
idiolekt
gwary góralskie
cechy leksykalne
glottodydaktyka
wpływy językowe
spółgłoski tylnojęzykowe
składnia
romanistyka
dialektologia polska
tożsamość narodowa
terminologia matematyczna
polonizmy profesjonalne
polonizmy administracyjne i prawne
synchronia
leksyka
Słownik historyczny języka słowackiego
język matematyki
cechy słowotwórcze
cechy fonetyczne
klasyfikacja strukturalna
etymologia
Syberia
gwary śląskie
lituanizmy
gwary kieleckie
semantyka
ekspresywność
białorutenizmy
frazeologizm biblijny
kryterium morfologiczne
Biblia
Górny Śląsk
bilingwizm
rodzaj
Indoeuropeistyka
kategoryzacja słowotwórcza
słownictwo gwarowe
kontakty językowe
homonimia
księga grodzka
mechanizmy nazwotwórcze
słowotwórstwo dialektów polskich
okres przedliteracki języka słowackiego
nazwa a desygnat
język polski XVII–XVIII w.
funkcje formantów
język narodowy
wartość stylistyczna
gwary laskie
Ex lingua stulta veniunt incommoda multa
historia prasy
kontakty białorusko-polskie
gwara
mikrotoponimy
błąd językowy
diachronia
dialektologia
uzus
kategoria słowotwórcza
czasownik
zapożyczenie
Karol Dejna
onomastyka
Daugavpils
religia
interferencja
gwara polska
kodyfikacja
komunikacja apodyktyczna
poprawność
językoznawstwo historyczno-porównawcze
leksyka archaiczna
cechy morfonologiczne
ukrainizmy
słowotwórstwo
historia badań dialektologicznych
język/dialekt
polszczyzna kresowa
kazanie barokowe
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN, ISSN:
00760390
Opis fizyczny:
413 s.
Język:
polski
Linki:
Spis treści  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies