Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę
Tytuł pozycji:

Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LVIII : Praca zbiorowa

Tytuł :
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LVIII : Praca zbiorowa
Współwytwórcy :
Biolik, Maria Red.
Ananiewa, Natalia Red.
Ejsmunt-Wieczorek, Izabela Red.
Gala, Sławomir Red.
Cybulski, Marek Red.
Jaros, Irena Red.
Sicińska, Katarzyna Red.
Czyżewski, Feliks Red.
Tematy :
Językoznawstwo
Słowa kluczowe :
afiks
spółgłoski tylnojęzykowe
cechy morfologiczne
cechy słowotwórcze
wpływy językowe
fitonimy
frazeologizm biblijny
język narodowy
interferencja
mikrotoponimy
okres przedliteracki języka słowackiego
słowotwórstwo dialektów polskich
dialektologia polska
A. Radziwiłowski
gwara polska
składnia
religia
onomastyka
kodyfikacja
historia prasy
figura konceptualna
tożsamość narodowa
czasownik
cechy fonetyczne
wartościowanie
slawistyka
kontakty językowe
uzus
kategoria słowotwórcza
zapożyczenia
rodzaj
Ex lingua stulta veniunt incommoda multa
księga grodzka
romanistyka
białorutenizmy
leksyka
mechanizmy nazwotwórcze
kontakty białorusko-polskie
gwary kieleckie
derywacja morfologiczna w dialektach polskich
Indoeuropeistyka
obrzędowość
reportaż literacki
homonimia
zapożyczenie
stary ukraiński język literacki z XVII w
gwary śląskie
Syberia
Daugavpils
funkcje formantów
dialektologia
wpływ polski
język/dialekt
regionalna odmiana języka polskiego
Słownik historyczny języka słowackiego
ukrainizmy
cechy morfonologiczne
semantyka
słowotwórstwo ludowe
poprawność
wartość stylistyczna
Karol Dejna
nazwa a desygnat
polszczyzna północnokresowa
dialekt
Górny Śląsk
wariantywność
gwary góralskie
słownictwo gwarowe
idiolekt
chronia
historia języka polskiego
norma
toponomastyka
synchronia
ekspresywność
diachronia
polonizmy profesjonalne
leksykografia
polszczyzna kresowa
historia badań dialektologicznych
Polacy
terminologia matematyczna
kazanie barokowe
bilingwizm
klasyfikacja strukturalna
komunikacja deliberatywna
Biblia
język literacki
polonizmy administracyjne i prawne
frazeologia
językoznawstwo historyczno-porównawcze
kategoryzacja słowotwórcza
język matematyki
północno-zachodnie zasięgi dialektalne
leksyka archaiczna
fleksja
słowotwórstwo
język polski
gwary laskie
lituanizmy
gwara
słownictwo ludowe
kultura ludowa
etymologia
cechy leksykalne
glottodydaktyka
kategoria gramatyczna
błąd językowy
kryterium morfologiczne
język polski XVII–XVIII w.
komunikacja apodyktyczna
Pokaż więcej
Data publikacji :
2012
Wydawca :
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN, ISSN :
00760390
Opis fizyczny :
413 s.
Język :
polski
Linki :
Spis treści
Dostawca treści :
IBUK Libra
 
Książka
  Przejdź do źródła

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies