Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LX : Praca zbiorowa

Tytuł:
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LX : Praca zbiorowa
Współwytwórcy:
Dubisz, Stanisław Red.
Ananiewa, Natalia Red.
Jaros, Irena Red.
Dudášová-Kriššáková, Júlia Red.
Cybulski, Marek Red.
Biolik, Maria Red.
Czyżewski, Feliks Red.
Sicińska, Katarzyna Red.
Tematy:
Literaturoznawstwo
Słowa kluczowe:
historia języka polskiego
XIX wiek
urbonymy
nazewnictwo
terminology
gramatyczne odpowiedniki
fantasy
female names
komizm
feminizm
Cretan dialect
pragmatyka historyczna
environmental custom
tłumaczenie literackie
gender
słownictwo
dialectal lexis
anthroponymy
repatries
frazeologia
male names
funkcje onimów
gwara
semantics
slogans
cat breed names
typy strukturalne
motivation
pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie
Polish Journalism genre
Psałterz Dawidów
warianty imion
dialect stylization
David’s Psalter
Mikołaj Rej
lexis
feminism
gatunek mowy
urban slogans
etos
motywacja
onomastics
structural types
dialog
historical pragmatics
nazwy żeńskie
niepodległość
semantyka
history of polish language
wartościowanie
historical linguistics
repatrianci
obyczaj środowiskowy
nazwy pojazdów
stylistic value
women’s association
pragmalingwistyka
slogany
mieszkańcy wsi
linguistic behavior
stowarzyszenie kobiece
archaic lexis
spokrewnione języki
nazwy ekspresywne
polish-east slavic borderland
dowcipy francuskie
nacechowanie stylistyczne
hydronyms
nazwy ras kotów
Modern Greek
wyrażenia metatekstowe
forenames
speech genre
stylistics
local dialect
prasa polska
means of transport
recenzja
dialekt kreteński
reklama
imiona męskie
phraseology
expressive names
social communication
ethos
definition
indywidualistyczne właściwości
historyczne realia
vocabulary
środki transportu
surname
język nowogrecki
socjolekt szlachecki
borderland Polish language
review
dialog staropolski
functions of onyms
urbonimia
names of vehicles
names’ variants
felieton
kontekst
stylistyka
anthroponomy
językoznawstwo historyczne
oryginał
imiona
sociolect of the nobility
humour
definicja
antroponimia
archaizmy
znaczenie
proper names
zachowanie językowe
leksyka gwarowa
dialectology
nazwy własne
hasła miast
polszczyzna przeniesiona
dialektologia
meaning
emancipation
wolność
leksykon
French jokes
wartość
nazwisko
emancypacja
leksykalne ekwiwalenty
column
onomastyka
dictionary
advertising
gatunek
komunikacja społeczna
stylizacja gwarowa
nazwy wodne
pragmalinguistics
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN, ISSN:
00760390
Opis fizyczny:
332 s.
Język:
polski
Linki:
Spis treści  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies